Welkom!

Welkom in onze school!

Ontdek hier wie we zijn en waar we voor staan!

  • KLEINSCHALIG

 

Kleine klassen in een familiale sfeer, elk kind gekend.

Een kleine oase in een grote stad!

 

  • christelijk

Protestants - Christelijk project dat ons verbindt met alle Scholen met de Bijbel in Vlaanderen. Een open houding gebouwd op een Christelijk fundament.

  • positief

 

Elk kind is uniek en geliefd!

We gaan uit van de groeikracht van elk kind.

"Ik kan het nog niet, maar ik leer het wel!"

      

  • zorgzaam

Zorgen voor elk kind, de school als zorgzame partner van de ouders. 

  • leren is leuk

 

Actief leren in onze 'eilanden' afgewisseld met krachtige instructielessen. Heldere leerdoelen helpen kinderen te ontdekken hoe fijn het is om iets te leren.

  • diversiteit

 

Iedereen is anders en iedereen is welkom: talen, culturen,  interesses, karakter, temperament, leertempo,...

Vanuit onze eigen Christelijke identiteit ontdekken we verschillen en gelijkenissen en leren respectvol met elkaar om te gaan.

  • meertaligheid

     

In een stad als Antwerpen is meertaligheid een feit, geen probleem. We zetten in op kwaliteitsvol Nederlandstalig onderwijs, met respect voor de thuistalen van onze leerlingen. We bieden Franse taalprikkels vanaf de kleuterklas (vanaf schooljaar 20-21), en naschools Engelse lessen vanaf het eerste leerjaar.

team De Zonnebloem

De Leertuin logo + baseline RGB.jpg

Nieuwe naam voor onze school!

Komen kijken? 

Inschrijven? 

Je kind inschrijven in onze school?

03/293 06 08

PEDAGOGISCH PROJECT

IPCO

Ontdek hier het Protestants-christelijk pedagogisch project van IPCO, de koepel van Scholen met de Bijbel.

Nieuwe website op komst!

www.leertuinantwerpen.be