Ga naar de oude website (die we gebruikten tot april 2016)

ga naar je eigen klaswebsite!

1 KO - 2 KO - 3 KO - 1 LO - 2 LO - 3 LO - 4LO - 5LO - 6LO

ga naar bingel

IESA De Zonnebloem
Internationaal Evangelisch Basisonderwijs Antwerpen
dezonnebloem1@telenet.be / ies-a.com / 03 293 06 08
Korte Altaarstraat 19, 2018 Antwerpen
(VSPCO vzw 0807.310.115)

STEUNEN KAN OP IBAN BE16 9730 7957 3174