Christelijk, inspirerend, creatief, multicultureel onderwijs. Voor ieder kind!

Home Agenda

Info

Vervoer

Giften  
Adres,
info/contact

Foto & film

Visie,missie,
P.P.,godsd.

Ouderinfo inschrijvingen

Schoolstructuur
Team

Vacatures

Werkgroepen

English program

 

Vacatures voor het schooljaar 2015-2016

Voltijdse kleuterleidster K2/3 of duobaan

Klastitularis zesde leerjaar.
L
iefst met ervaring in derde graad lager onderwijs.

Voortbouwen op kennis en vaardigheden eerdere leerjaren en de leerlingen voorbereiden op het eerste jaar Middelbaar onderwijs.

Voor meer informatie: zie
rubriek "Vacatures"

 

Ouderbrief van juni 2015
Maandkalender  juni 2015

Het was fijn op ons schoolfeest (6 juni 2015)
Bedankt voor het komen!

LEES ONS ZONNEBLOEMBLAD

 

 

Onze school vind je op facebook!

 

Lees het schoolreglement 2014-2015

Lees de infobrochure 2014-2015

 

 

Ons schoollied,
gezongen door de kinderen

van 2 en 3 LO

 

 

 

 

 

Vrije schooldagen 2014-2015

 

Evangelische radio (link naar...)

Een presentatie over onze school!

 

www.ies-a.com staat voor

IESA English Program & voor
IESA De Zonnebloem

 

Voor vragen of opmerkingen over
de site mail naar:

webmaster@ies-a.com

Ken je ons schoollied al?
Klik dan hier!

We zingen het voor u
(2,3,4,5 LO)

 

Christelijk basisonderwijs voor kleuters en lagere
schoolkinderen
(1KO, 1KO, 3KO, 1LO, 2LO, 3LO, 4LO, 5LO, 6LO)

 


1ste kleuter

2de kleuter

3de kleuter

1ste leerjaar

2de leerjaar

3de leerjaar

4de leerjaar

5de leerjaar

Krantje
zonnebloemblad